Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Znojmo OPEN 2014

Pod záštitou Českej Taekwon-Do Asociácie sa konal už tradičný 7.ročník súťaže Znojmo Open 2014. Súťaž sa konala 7. Júna 2014 v historickom meste Znojmo. Sily si prišlo porovnať 150 cvičencov z Arménska, Rakúska, Českej republiky, Slovinska, Španielska, Maďarska, Poľska a samozrejme Slovenska.

Od 8:30 rána sa zbiehali v športovej hale v Znojme všetci súťažiaci, aby sa stihli registrovať prípadne odvážiť ak súťažili aj v disciplíne Matsogi. Po krátkej porade rozhodcov a couchov prišlo na rad slávnostné zahájenie súťaže.

Približne o 11 hodine sa do ringov postavili súťažiaci v disciplíne Tul jednotlivcov v kategórii žiakov, juniorov a seniorov. Ešte pred obednou prestávkou sa súťažilo v disciplíne Team Tul. Po prestávke na obed ako prvá prišla na rad disciplína, s ktorou sa na súťažiach stretávame ojedinele,  a tou je  Hosin-sool, čiže sebaobrana. Po krátkej technickej prestávke súťaž pokračovala v disciplíne Matsogi a Team Matsogi. Ako posledná disciplína bola disciplína T-Ki, špeciálne techniky. Ešte pred ukončením súťaže boli ohodnotený najlepší žiak, junior, senior / najlepšia žiačka, juniorka, seniorka a najlepší oddiel.

Podobné články

Najnovšie články

Partneri