Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Keď bolo v apríli roku 1955 kórejským generálom Choi Hong-hi (1918–2002) prvýkrát oficiálne predstavené kórejskej verejnosti moderné umenie sebaobrany pod názvom Taekwon-Do nikto netušil, ako populárny sa len za niekoľko málo rokov stane. Dnes, iba 69 rokov od jeho vzniku, ho aktívne cvičí cez 100 miliónov ľudí po celom svete. Hoci sa snáď už každý človek s Taekwon-Dom stretol – či už na exhibíciách, športových stretnutiach alebo aj v mnohých filmoch – stále sa o ňom medzi verejnosťou málo vie. Preto Vám ho chceme v nasledovných vetách priblížiť.

Zmyslom vzniku Taekwon-Da bolo vytvoriť účinné umenie sebaobrany, ktoré by sa dalo použiť v dnešnej modernej dobe 21. storočia a ktoré by sa mohol naučiť každý (samozrejme v rámci svojich schopností a zručností). Nemenej dôležitým prvkom výučby je tiež aspekt morálnych princípov, ktorý má vychovať človeka čestnejšieho, zdvorilejšieho, vytrvalejšieho, sebavedomejšieho, atď. Taekwon-Do je typické predovšetkým svojou veľkou silou, dokonalou technikou nôh, rýchlosťou a obratnosťou, a tak nie je nič prekvapujúce, že aj v mnohých neázijských krajinách ako USA alebo Poľsko sa stalo Taekwon-Do oveľa populárnejšie ako ostatné bojové umenia.

V tomto bojovom umení existuje 3 200 presne popísaných techník úderov, kopov, blokov, sekov, podmetov a ďalších techník – z ktorých sú všetky založené nielen na princípoch bojových umení overených storočiami, ale aj na najnovších poznatkoch z moderných vied, ako anatómia, fyzika a ďalšie. Taekwon-Do možno teda právom považovať za jedno z najvyspelejších bojových umení vôbec.

“ Zanechávam tu pre ľudstvo Taekwon-Do ako pamiatku na človeka 20. storočia … „
General Choi Hong Hi

Medzi hlavnú prednosť tréningu Taekwon-Da patrí jeho ucelená a dokonalá skladba, ktorá zaručuje neustálu možnosť zdokonaľovania sa v technikách mnoho rokov alebo aj celý život. Základným prvkom výučby je nácvik základných pohybov (techník). Po zvládnutí určitej skupiny základných techník sú tieto združené do vzorov (technických zostáv). Týchto vzorov je 24 a sú radené podľa náročnosti a technického stupňa (vyspelosti) daného cvičenca.

Pre mnohých je najatraktívnejšou časťou Taekwon-Da výuka boja. Vytvorený systém nácviku je rozdelený do niekoľkých fáz, z ktorých každá má za úlohu najprv naučiť určitú vlastnosť, ktorá je v skutočnom boji potrebná (napr. nácvik správnej vzdialenosti medzi súpermi, kombinácia jednotlivých techník, efektívne zakončenie, atď.). Pretože v simulovanom boji nemožno použiť na súpera tvrdú techniku, ktorá by mohla mať za následok aj veľmi vážne zranenie, existuje aj špeciálna časť výuky, tzv. silové prerážanie, kde má každý možnosť si svoju silu plne vyskúšať. Na exhibíciách Taekwon-Da je bežné prerážať 5 cm hrubé drevené dosky alebo 10 strešných škridiel naraz, kosenie tehál alebo ľadových krýh, zlomenie dosky špičkou prstov, atď.

Vrcholnou formou výučby Taekwon-Da je vlastná sebaobrana. Napriek tomu, že je nespočetné množstvo študentov Taekwon-Da, existuje ich len veľmi málo, ktorí o sebe môžu tvrdiť, že zvládli aj túto časť výučby. Zmyslom výučby sebaobrany je pripraviť študenta tak, aby bol schopný sa kedykoľvek a kdekoľvek ubrániť jednému alebo viacerým útočníkom, a to ako neozbrojeným, tak aj ozbrojeným. Navyše techniky sebaobrany by mali byť vykonávané reflexívne, bez akejkoľvek predchádzajúcej prípravy či dohovoru.

Medzi ďalšie, nemenej dôležité časti výučby patrí posilňovanie a otužovanie, zvyšovanie kĺbovej pohyblivosti, nácvik rýchlosti a obratnosti (napr. v špeciálnych technikách sa vo výskoku láme nohou drevená doska vo výške okolo 2,5 metra). Dôležité sú okrem výučby technickej teórie aj história, filozofia a etika, ktoré učia študentov stáť vždy na strane slobody a spravodlivosti.

Spočiatku sa Taekwon-Do zavádzalo predovšetkým ako armádny spôsob boja, dnes však už môžete toto umenie cvičiť pod záštitou Medzinárodnej federácie Taekwon-Do (International Taekwon-Do Federation – ITF). Táto organizácia zaisťuje pre svojich členov výučbu originálneho Taekwon-Da po celom svete (pomocou medzinárodných inštruktorov), rast technickej vyspelosti študentov (existuje 10 farebných pásov – technických stupňov „Kup“ a 9 čiernych pásov – technických stupňov „Dan“) a tiež organizuje najrôznejšie medzinárodné semináre a súťaže v Taekwon-Do vrátane oficiálnych „Majstrovstiev sveta v Taekwon-Do ITF“.