Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Tul v preklade znamená „technická zostava“. Ide o boj proti fiktívnemu nepriateľovi, vykonávanými v základných to znamená presne definovaných a vykonávaných technikách. Každý Tul – zostava – je pomenovaný po význačných osobnostiach, alebo udalostiach z kórejskej histórie. Svoj význam má aj diagram zostavy – teda cesta a smer po ktorej je zostava cvičená. Napríklad zostava Tong-il má diagram v tvare písmena „I“, čo má symbolizovať snahu o zjednotenie oboch častí Kórey.
Zostáv je v Taekwon-Do ITF celkom 24, rovnako ako hodín v jednom dni. Zostavy sú zoradené podľa technických stupňov a pre každé skúšky sú určené určité povinné zostavy – vždy samozrejme so zostavami predchádzajúcimi.

Zostavy (Tul) podľa slov Generála Choi Hong Hi (otca taekwonda)

Život ľudskej bytosti, treba 100 rokov, môže byť považovaný za 1 deň v porovnaní s večnosťou. Preto my, smrteľníci nie sme viac než iba cestujúci, ktorí idú mimo nekonečných rokov vekov v jednom dni. Je evidentné, že nikto nemôže žiť dlhšie, než po obmedzenú dobu. Avšak väčšina ľudí sa bláznivo zotročujú materializmom, ako by mohli žiť 1000 rokov. A niektorí ľudia sa usilujú o to, odkázať dobrý duchovný odkaz prichádzajúcim generáciám, a týmto spôsobom získavajú nesmrteľnosť. Je zrejmé, že duch je večný, zatiaľ čo materializmus nie. Takže to, čo my môžeme urobiť, aby sme zanechali niečo pre dobro ľudstva, je snáď najdôležitejšia vec v tomto živote.
Ja tu zanechávam Taekwon-Do, ako pamiatku na človeka 20 storočia. 24 vzorov reprezentuje 24 hodín, 1 deň alebo celý môj život. Mená zostáv, počty pohybov a diagramy symbolizujú heroické postavy kórejskej histórie alebo historické udalosti.

Význam zostáv

Názvy zostáv, diagram a počet pohybov symbolizuje buď hrdinské postavy v dejinách Kórei, alebo príklady, ktoré majú vzťah k historickým udalostiam.

CHON-JI

Znamená literárne „Nebo a Zem“. V oriente je vysvetľované ako tvorenie sveta, alebo začiatok ľudstva, preto je to úvodná zostava pre začiatočníkov. Skladá sa z dvoch častí, jedna predstavuje zem druhá nebo.

DAN-GUN

Je pomenovaný po legendárnom zakladateľovi Kórey svätom Dan Gunovi, ktorý podľa povesti zostúpil z nebies a v roku 2333 pred n. l. založil Kóreu.

DO-SAN

Je pseudonym (pre vás mladšie-druhé meno) vlastenca Ahn Chang Ho, ktorý žil v rokoch 1876 – 1938. 24 pohybov predstavuje celý jeho život, ktorý venoval podpore vzdelania Kórei a hnutia za nezávislosť.

WON-HYO

Bol významný mních, ktorý zaviedol budhizmus v dynastiu Silla v roku 686 n. l.

YUL-GOK

Je pseudonym veľkého filozofa Yil 1536 – 1584, prezývaného kórejským Konfuciom. 38 pohybov tohto vzoru poukazuje na jeho rodisko na 38 ° zemepisnej šírky a diagram znamená učenec.

JOONG-GUN

Je pomenovaný po vlastenci Ahn Joong Gunovi, ktorý zavraždil prvého Japonského generálneho guvernéra Kórey Hiro Bumi Ita. Ten bol známy ako muž, ktorý hral hlavnú úlohu pri Japonsko Kórejskom splynutí. 32 pohybov symbolizuje jeho vek, kedy bol umučený vo väznici Lui-Shing v roku 1910.

TOI-GYE

Je pseudonym učenca Yi Hwang (16. stor.) autority Neokonfucionizmu, 37 pohybov tohto vzoru poukazuje k jeho rodisku na 37 ° zemepisnej šírky, diagram znamená učenec.

HWA-RANG

Je pomenovaný po skupine mladých Hwarang, ktorá vznikla v dynastii Silla začiatkom 7. storočia. 29 pohybov sa vzťahuje na 29 pechotnú divíziu, kde sa Taekwon-Do rozvinulo do zrelosti.

CHOONG-MOO

Je meno dané veľkému admirálovi Yi Son Sin z dynastie Yi. Získal meno vynálezom ozbrojenej vojnovej lode (Kobukson) v roku 1592 o ktorej sa hovorí, že je predchodcom súčasnej ponorky. Dôvod prečo tento vzor končí útokom ľavej ruky, je ten, aby symbolizoval jeho nešťastnú smrť, keď už nemal možnosť ukázať neobmedzené možnosti a vernosť kráľovi.

KWANG-GAE

Je pomenovaný po slávnej Hwang Gae Toh Wang, 19 kráľovi dynastie Koguryo, ktorý znovu získal všetky stratené územia vrátane veľkej časti Mandžuska. 39 pohybov znamená prvé dve číslice roku 391 po Kristovi, rok kedy nastúpil na trón.

PO-EUN

Je pseudonym verného poddaného Chong Mong Chu (1400), ktorý bol slávny básnik a ktorého slávna báseň „Nebudem slúžiť inému pánovi, aj keby som mal byť stokrát ukrižovaný“, je známa každému Kórejcovi. Bol tiež priekopníkom oblasti fyziky. Diagram. znamená jeho spoľahlivú vernosť kráľovi a vlasti ku koncu dynastie Koguryo.

GE-BAEK

Je pomenovaný po Ge Baek, významnom generálovi v dynastii Baek Je (660 n. l.). Diagram znamená jeho drsnú a prísnu vojenskú disciplínu.

EUI-AM

Je pseudonym Son Byong Hi, vodca Kórejského nezávislého hnutia 3. 1. 1919. 45 pohybov znamená jeho vek, kedy zmenil meno Dong Hak (orientálne vzdelanie) na Chondo Kyo (Náboženstvo Anjelská cesta) v roku 1905. Diagram znamená jeho neskrotného ducha. preukázal, keď sa venoval prosperite svojej vlasti.

CHOONG-JANG

Je pseudonym daný generálovi Kim Duk Ryang, ktorý žil v dynastii Yi v 14. storočí. Tento vzor končí útokom ľavej ruky, ktorá symbolizuje tragédiu jeho smrti vo veku 27 rokov vo väzení, ešte než mohol dosiahnuť plnú zrelosť.

JU-CHE

Je filozofická myšlienka, že človek vládne všetkému a o všetkom rozhoduje. Inými slovami myšlienka, že človek je vládcom sveta a svojho vlastného osudu. Hovorí sa, že táto myšlienka má svoj pôvod v hore Beak Du, ktorá symbolizuje ducha Kórejského ľudu. Diagram znamená horu Beak Du.

SAM-IL

Je historický údaj z hnutia za nezávislosť Kórey, ktoré začalo po celej krajine 1. 3. 1919. 33 pohybov v tejto zostave znamená 33 vlastencov, ktorí toto hnutie plánovali.

YOO-SIN

Je pomenovaný po generálovi Kim Yoo Sin, veliacom generálovi v dynastii Silla. 68 pohybov pripomína posledné dve číslice letopočtu 668 n. l., kedy bola Kórea zjednotená. Prípravný postoj znamená meč tasený na pravú stranu symbolizuje generálovu chybu, keď bol poslušný svojho kráľa bojovať s cudzími vojskami proti svojmu vlastnému národu.

CHOI-YONG

Je pomenovaný po generálovi Choi Yong, ministerskom predsedovi a veliteľovi ozbrojených síl v dynastii Koguryo v 14. storočí. Choi Yong bol veľmi vážený pre svoju oddanosť, vlastenectvo a pokoru. Bol popravený svojimi podriadenými veliteľmi, ktorých viedol generál Yi Sun Gae, ktorý sa stal neskôr jedným z kráľov v dynastii Yi.

YONG-GAE

Je pomenovaný po slávnom generálovi v dynastii Koguryo, Yong Gae Somoon. 49 pohybov znamená posledné dve číslice letopočtu 649 n. l., kedy prinútil dynastiu Tang opustiť Kóreu po rozdrvení takmer 300 000 vojakov u Ansu Sung.

UL-JI

Je pomenovaný po generálovi Ul Ji Moon Dok, ktorý úspešne bránil Kóreu proti invázii takmer 1 000 000 vojakov dynastie Tang vedených Yang Je v roku 612 n. l. Ul Ji používal taktiku partizánov – úder a ústup – ktorá zdecimovala veľké množstvo ozbrojených. Diagram znamená jeho priezvisko a 42 pohybov značí vek, v ktorom autor navrhoval vzor.

MOON-MOO

Vzdáva česť 30. kráľovi dynastie Silla. Jeho telo bolo pochované blízko Dae Wang Am (Veľká kráľovská skala). Podľa jeho vôle bolo jeho telo uložené do mora, kde podľa jeho slov „Moja duša bude navždy brániť moju zem proti Japoncom“. Hovorí sa, že Sok Gul Am (Kamenná jaskyňa) bola vybudovaná, aby strážila jeho hrob. Sok Gul Am je pekný príklad kultúry dynastie Silla. 61 pohybov v tomto vzore symbolizuje posledné dve číslice letopočtu 661 n. l., kedy Moon Moo nastúpil na trón.

SO-SAN

Je pseudonym veľkého mnícha Choi Hyong Ung (1520 – 1604) v dynastii Yi. 72 pohybov pripomína jeho vek, kedy s pomocou svojho žiaka Sa Myung Dang organizoval armádu mníchov – vojakov. Títo vojaci pomohli odraziť Japonských pirátov, ktorí v roku 1592 zaplavili väčšinu Kórejského polostrova.

SE-JONG

Je pomenovaný podľa najväčšieho Kórejského kráľa Jong, ktorý v roku 1443 vynašiel kórejskú abecedu a bol tiež významný meteorológ. Diagram znamená kráľ a 24 pohybov pripomína 24 písmen kórejskej abecedy.

TONG-IL

Znamená rozhodnutie o zjednotení Kórey, ktoré je od roku 1945 rozdelené. Diagram x symbolizuje jednotnú rasu.

Informácie pre pretekárov a rozhodcov

Pre posúdenie, kto z pretekárov cvičí lepšie sa hodnotí niekoľko rôznych kritérií:

V prvom rade je to technický obsah (0 – 10 bodov), kde sa hodnotí správnosť zostavy po jej technickej stránke (správny postoj, pásmo, úderová plocha, priebeh techniky, náprach). Ďalej sa hodnotí podľa ďalších štyroch kategórií kritérií, a to: sily, kontroly dychu, rovnováhy a rytmu.

Pri sile (0 – 6 bodov) sa hodnotí energia vykonávanej techniky (dynamika, nie “tlačenie”).

Pri kontrole dychu (0 – 6 bodov) sa hodnotí správny dych (načasovanie, súlad s rýchlosťou a tvrdosťou techniky).

Pri rovnováhe (0 – 6 bodov) sa hodnotí rovnováha pri vykonávaní jednotlivých techník.

Rytmus (0 – 6 bodov) – tu sa hodnotí správna rýchlosť a časovanie jednotlivých techník v zostave (pomalé techniky, techniky vykonávané v rýchlom slede za sebou, naviazané techniky a pod.).

V tejto disciplíne sa samozrejme môže súťažiť aj v tímoch. V takom prípade je z hľadiska rozhodcov posudzované ešte ďalšie kritérium a to tímová spolupráca (0 – 10 bodov), kde sa hodnotí celková prezentácia tímu (súhra jednotlivých členov tímu, choreografia). Tím sa skladá z 5 pretekárov a 1 náhradníka.

V súťaži jednotlivcov i tímov pretekári cvičia postupne voliteľný Tul (od Chon-ji po zostavy na ďalší technický stupeň, ako má pretekár) a povinný Tul, ktorý žrebuje predseda poroty (opäť z rozsahu od Chon-ji až po technické zostavy na ďalší technický stupeň , než má pretekár).