Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Zásady taekwonda

Ciele, ktoré chce Taekwon-Do dosiahnuť:

Zdvorilosť (YE UI)
Čestnosť (YOM CHI)
Vytrvalosť (IN NAE)
Sebaovládanie (GUK GI)
Neskrotný duch (BAEKJUL BOOLGOOL)

Vysvetlenie zásad

Úspech alebo zlyhanie v cvičení Taekwon-Da veľa závisí od toho, ako sa človek snaží rešpektovať a vykonávať zásady Taekwon-Da. Zásady by mali všetkých vážnych  záujemcov Taekwon-Da viesť a slúžiť im.

Zdvorilosť (YE UI)

Aby sme získali ušľachtilý charakter, mali by sme sa snažiť pri pravidelnom výcviku taekwonda dodržiavať nasledujúce zásady zdvorilosti:
1. Vedieť ustúpiť.
2. Hanbiť sa za svoje zlé správanie a odsúdiť zlé správanie druhých.
3. Byť zdvorilý jeden k druhému.
4. Byť spravodlivý a ľudský.
5. Rozlišovať inštruktora od žiaka, staršieho od mladšieho a starého od mladého.
6. Správať sa podľa etiky – spôsob správneho správania.
7. Rešpektovať postavenie ostatných.
8. Zaobchádzať s vecami slušne a úprimne.
9. Nedávať ani prijímať úplatky.

Čestnosť (YOM CHI)

Človek by mal byť schopný správne určiť čo je správne a zlé a ak má zlé svedomie, musí sa cítiť vinný. Nižšie sú uvedené niektoré príklady:
1. Inštruktor, ktorý prezentuje seba a svoje umenie predvádzaním nesprávnych techník pretože má nedostatok znalostí a nevyhľadáva ich.
2. Žiak, ktorý sa snaží podviesť inštruktora alebo pri ukážkach napr. nalomením dosiek pri prerážaní.
3. Inštruktor, ktorý sa predvádza prepychovou tréningovou halou, klamnými sľubmi, lichotením sa žiakom na úkor učenia správnej techniky.
4. Žiak, ktorý vyžaduje od inštruktora získanie ďalšieho stupňa, alebo sa ho pokúša kúpiť.
5. Žiak, ktorý necvičí Taekwon-Do srdcom ale z iného dôvodu, napr. z egoizmu alebo pocitu moci.
6. Učiteľ, ktorý učí predovšetkým pre materiálne zisky.
7. Žiak, ktorého slová a činy sa nezhodujú.
8. Žiak, ktorý sa hanbí hľadať radu u starších.

Vytrvalosť (IN NAE)

Staré orientálne príslovie hovorí: „Trpezlivosť vedie ku cnosti alebo vynikajúce vlastnosti“, „Človek môže vytvoriť mierumilovný domov, keď bude neustále trpezlivý.“
Šťastie a prosperitu získa najpravdepodobnejšie trpezlivý človek. Aby sa niečo dosiahlo, či je to majstrovský stupeň alebo dokonalosť techniky, musí si človek stanoviť cieľ a potom vytrvať na jeho splnenie. Confucius hovorí: „Ten, kto je netrpezlivý vo všedných veciach, môže zriedka dosiahnuť úspech vo veciach veľkej dôležitosti.“

Sebaovládanie (GUK GI)

Táto zásada je veľmi dôležitá ako vo vnútri, tak aj mimo Do jang (telocvičňa). Či už sa človek predstavuje vo voľnom súboji alebo v osobných záležitostiach, strata sebakontroly sa môže ukázať nebezpečná ako pre seba, tak aj pre druhých. Ďalším nedostatkom sebaovládania je neschopnosť žiť alebo pracovať podľa svojich schopností alebo záujmov.
Podľa Lao Tzu: „Silnejšia je osoba, ktorá zvíťazí sama nad sebou skôr než nad niekým iným.“

Neskrotný duch (BAEKJUL BOOLGOOL)

„Tu leží 300, ktorí splnili svoju povinnosť“, to je prostý epitaf pre jeden z najväčších činov odvahy známy ľudstvu. Tvárou v tvár prevahe Xerxesa ukázali Leonidas a jeho 300 Sparťanov svetu zmysel neskrotného ducha. Prejaví sa, ak je odvážna osoba a jej názory postavená proti veľkej prevahe.
Taekwon-Do nás učí byť skromný a čestný. Rovnako nás má naučiť byť odvážny, ak je to potrebné.
Odvahou nie je len sa postaviť silnejšiemu, ale je to aj nebáť sa pomôcť druhému.
Confucius povedal: „Je skutkom zbabelosti, neprehovoriť proti nespravodlivosti.“