Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Názov, sídlo, znak, právny charakter

1. Názov:  Slovenská Taekwon-do Aliancia,  (v skratke „STA“ )
2. Sídlo Slovenskej Taekwon-do Aliancie je v Lužiankach, Počašie 66, 951 41 Lužianky, okres Nitra.
3. Znak Slovenskej Taekwon-do Aliancie je farebne zladený s farbami Slovenskej republiky, pričom v strede znaku dominuje päsť, ako súčasť znaku medzinárodnej Taekwon-do federácie ITF vo Viedni, Draugasse 3, 1210 Vienna, Austria.
4. Slovenská  Taekwon-do Aliancia (ďalej len „STA“) je samostatnou, dobrovoľnou a neziskovou organizáciou v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a  Zákona č. 83/1990 Zb. z 27. marca 1990 o združovaní občanov  v zmysle neskorších predpisov.
5. STA je členom medzinárodnej organizácie ITF vo Viedni, Draugasse 3, prípadne ďalších organizácií pri zachovaní samostatného právneho postavenia, majetku a činnosti.
6. STA je určená a otvorená pre všetkých, ktorí sa chcú podieľať na jeho poslaní a rozvoji v duchu  zásad Taekwon-do.
7. Politická činnosť v STA je neprípustná.

Dokumenty STA

Oficiálne logo STA