Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Systém technickej vyspelosti

Tul v preklade znamená „technická zostava“. Ide o boj proti fiktívnemu nepriateľovi, vykonávanými v základných to znamená presne definovaných a vykonávaných technikách. Každý Tul – zostava – je pomenovaný po význačných osobnostiach, alebo udalostiach z kórejskej histórie. Svoj význam má aj diagram zostavy – teda cesta a smer po ktorej je zostava cvičená. Napríklad zostava Tong-il má diagram v tvare písmena „I“, čo má symbolizovať snahu o zjednotenie oboch častí Kórey.
Zostáv je v Taekwon-Do ITF celkom 24, rovnako ako hodín v jednom dni. Zostavy sú zoradené podľa technických stupňov a pre každé skúšky sú určené určité povinné zostavy – vždy samozrejme so zostavami predchádzajúcimi.

Systém technických stupňov

Žiacke stupne „Kup“

Sú rozlíšené pomocou farieb pásov od bieleho pásu „10 Kup“:

Biela – znamená nevinnosť – začínajúceho cvičenca, ktorý nemá predošlé znalosti Taekwon-Do.
Žltá – označuje zem, z ktorej klíči a kde má tiež svoje korene rastlinka. Taekwon-Do ktorého základy boli vložené človeku a na ktorých je potom treba pracovať.
Zelená – značí rast rastliny (stromu) – zručnosť alebo tiež istú znalosť Taekwon-Da, ktorá sa ďalej vyvíja.
Modrá – znamená nebo, ku ktorému rastlina rastie v obrovský strom – ukazuje, že tréning v Taekwon-Do sa rozvíja a postupuje ďalej.
Červená – znamená nebezpečenstvo – varuje študenta Taekwon-Do, aby sa cvičil v ovládaní ako seba tak aj techník (blížiaci sa majstrovský stupeň) a upozorňuje súpera, aby sa radšej držal stranou.

Majstrovské stupne „Dan“

Všetky opasky sú čiernej farby, pričom počet „danov“ je vyznačený na konci pásu rímskou číslicou.

Čierna – opak bielej, preto označuje zrelosť, dobrú znalosť v Taekwon-De, označuje tak nositeľa pásu, ktorý je odolný a neprípustný voči temnote a strachu.

Máme 9 stupňov:

I. – III. Dan – Asistent inštruktora (Pusabom)
IV. – VI. Dan – Medzinárodný inštruktor (Sabom)
VII. Dan – Majster (Sahjon)
VIII. Dan – Starší majster (Sonim Sahjon)
IX. Dan – Veľmajster (Sasong)

Význam pásov

Bolo ustanovené, že opasok má byť obtočený okolo pása len jedenkrát, a to na znamenie:

1. Dosiahnuť jeden vytýčený cieľ (Ohdoilkwan)
2. Slúžiť jednému učiteľovi – majstrovi s neotrasiteľnou vernosťou (Ilpyondanshim)
3. Dosiahnuť víťazstvo – triumf – naraz, „jednou ranou“ (Ilkyokpilsung)

Význam doboku a označenia na ňom

Dobok (Taekwon-Do uniforma) musí byť bielej farby, čím symbolizuje tradičnú farbu kórejského národného oblečenia (kroja), čistotu mysle a úmyslov.
Vpredu je znak TKD ITF – má tvar korytnačky, ktorá symbolizuje dlhovekosť, alebo aj tvar zemegule s poludníkmi a rovnobežkami, cez ňu je nápis „Taekwon“ v kórejčine.
Zboku je na nohaviciach skratka ITF, je umiestnená na vonkajších stranách vo výške kolien, aby bolo vždy poznať, že sa jedná o cvičenca Taekwon-Do ITF.
Zozadu je kórejský aj anglický nápis Taekwon-Do v tvare pripomínajúci strom, symbol Taekwon-Da ako aj jeho vývoj, život a silu.
Žiadne prebytočné ozdoby, sponky, apod. nie sú dovolené.

Skúška (SIMSA)

Žiacke stupne „Kup“ – skúšanie žiackeho stupňa sa vykonáva v primeranej telocvični, do ktorej žiak patrí. Skúšanie sily je prísne zakázané u detí, pretože pri ňom môže dôjsť k poškodeniu kosti alebo svalu.

Majstrovské stupne „Dan“ – skúšanie na majstrovský stupeň až do 3. Danu vykonáva skúšajúca komisia, ktorá je zložení z viac ako 3 a menej ako 7 členov národnej asociácie alebo federácie krajiny, z ktorej žiaci pochádzajú. Vyššie stupne, 4. až 7. Dan, sú preskúšané skúšajúca komisiou Medzinárodnej Federácie Taekwon-Do (ITF). Čo sa týka 9. majstrovského stupňa, musí byť jednomyseľný súhlas udelený osobitným výborom, ktorý bude zložený z 9-tich členov, medzi ktorých patria držitelia buď 7. alebo 8. majstrovského stupňa a ktorí sú uznaní Medzinárodnou Federáciou Taekwon-Do (ITF).

Je zvykom, že kvalifikovaný inštruktor môže skúšať až do polovice svojho technického stupňa, ktorého je držiteľom. Napríklad držiteľ 4. majstrovského stupňa môže skúšať až 2. stupeň a držiteľ 6. stupňa môže skúšať až 3. stupeň.