Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

V taekwonde umení existuje 3 200 presne popísaných techník úderov, kopov, blokov, sekov, podmetov a ďalších techník – z ktorých sú všetky založené nielen na princípoch bojových umení overených storočiami, ale aj na najnovších poznatkoch z moderných vied, ako anatómia, fyzika a ďalšie. Taekwon-Do možno teda právom považovať za jedno z najvyspelejších bojových umení vôbec.

Útočné a obranné plochy

Tak, ako pazúr pre tigra alebo krídlo pre vtáka, sú ruky a nohy zbraňami človeka. Tréningom a utužovaním sa môžu ruky aj nohy môžu zmeniť na efektívne zbrane, ktoré sú schopné odolávať najrôznejším testom bez toho, aby boli zničené alebo inak poranené.
Tak ako najlepší drevorubač neporazí strom, ak je jeho sekera alebo píla rozbitá a vojak sa stane vo vojne bezmocným, ak jeho zbraň nestrieľa, môže aj majster Taekwon-Da prehrať, pokiaľ sú jeho ruky a nohy oslabené nedostatkom pevnosti, tvrdosti a odolnosti v dôsledku nečinnosti alebo zlého tréningu.

Máme 19 útočných a obranných plôch na tele a tieto plochy treba spevňovať a utužovať. Pre lepšiu orientáciu delíme plochy na tri skupiny: na nohách, rukách a ostatné. Nižšie sú uvedené len niektoré z nich.

Použitie úderov a blokov (DAEJO PYO)

Každá technika Taekwon-Da je vykonávaná na základe vedeckého základu v súlade so stavbou ľudského tela. Študenti, ktorí sú oboznámení s technikami, by mali odpovedať na útok súpera s minimálnym výdajom energie. Pokiaľ nie je technika použitá správne, výsledok môže byť prirovnaný k tesárovi, ktorý používa kladivo miesto sekery na sekanie alebo dláta miesto hoblíka na hobľovanie dreva.

Postoje (SOGI)

Pretože sú silné aj jemné útočné a obranné techniky závislé na správnom stabilnom postoji, je postoj hlavným bodom každého pohybu v Taekwon-Da. Hlavnými faktormi sú pevnosť, napätie, rovnováha, a ohybnosť.
Základné princípy pre získanie správneho postoja:
1. Držať priamosť s malými výnimkami
2. Uvoľniť ramená
3. Stiahnuť brucho
4. Udržiavať správny smer
5. Dodržiavať rovnováhu – rozdelenie váhy
6. Mať pružné kolená

Útočné techniky rúk (GONG GYOKGI)

Útok vykonávame formou úderu päsťou, dlaňou, vpichu, seku, tlaku a lámania. Tri z týchto techník – úder päsťou, dlaňou a vpichom – sú si tak blízke, že je ťažko rozlíšiť, o ktorú sa jedná. Účel a metóda každej z nich sa však líšia.

1. Úder päsťou sa používa k spôsobeniu vnútorného zranenia, nie k povrchovému, rotáciou úderovej plochy.
2. Vpich je určený na prerezanie vitálneho miesta, s menšou rotáciou úderovej plochy.
3. Úder sa používa na zničenie alebo zlomenie svalu či kosti, s veľmi malou rotáciou úderovej plochy.
4. Tlaky a lámanie sú popísané v kapitole sebaobrany.

Útoky sú pomenované s prihliadnutím na pozíciu úderovej plochy, uhla, ktorý zvierame s protivníkom, metódy útoku a postoji. Pri cvičení samostatne je pozícia cieľa v našej úrovni.

Základné princípy:

1. Trhnutie bokmi a bruchom, pomalé na začiatku a rýchle v momente úderu či bloku. Boky sa pred začiatkom pohybu vytáča z toho dôvodu, aby sa veľký brušný sval, spoločne so svalmi končatín, zrazu sústredil do akcie proti cieľu.
2. Kompletné otočenie úderovej plochy (až na niekoľko výnimiek) sa vykonáva za účelom získania plnej akcelerácie.
3. Ostrým vydýchnutím v momente úderu spevníme brucho.
4. V momente dokončenia úderu stiahnuť ruku späť. Tým sme pripravení na ďalšiu akciu a zároveň znemožníme súperovi nás uchopiť.
5. Útočiaca plocha tvorí v momente úderu s ramenami trojuholník, pokiaľ je útok vykonávaný dopredu.
6. V priebehu techniky čiastočne vydychujeme. Časť vzduchu si musíme ponechať pre prípadnú ďalšiu akciu. Ak sme v bezpečí, môžeme voľne dýchať.

Útočné techniky nôh - kopy(GONG GYOK GI)

Tieto techniky sú rozdelené na: priebojné (ostré) kopy (Cha jirugi), vrážacie (vpichové) kopy (Cha tulgi), prerážacie kopy (Cha busigi), kopy tlačiace (Noollo chagi), odtlačovacie kopy (Cha milgi), priame kopy (Jigeau chagi), podráždiace kopy (Suroh chagi), niekoľkonásobné kopy (Yonsok chagi) a kopy vo výskoku (Twimyo chagi).

Spoločné princípy týchto kopov sú:

1. Maximálne využiť pružnosť kolena stojacej nohy.
2. Kopajúcu nohu okamžite po kope stiahnuť (s niekoľkými výnimkami), tým zabránime zachyteniu nohy súperom a zvýši sa pripravenosť pre nasledujúci pohyb.
3. Hmota tela by mala byť vedená s kopajúcou nohou v momente dotyku s cieľom a následne sa premiestniť do stojacej nohy.
4. Stojaca noha by mala držať pevný, silný postoj.
5. Akonáhle sa rozhodneme na vykonanie daného kopu, telo musíme prispôsobiť voči cieľu.
6. V momente zásahu sa nesmie otáčať noha na ktorej stojíme.
7. Nikdy nedvíhať pätu nohy na ktorej stojíme v momente zásahu.
8. V momente zásahu musí byť koleno nohy na ktorej stojíme ľahko pokrčené pre udržanie rovnováhy. Výnimku tvorí tlačený kop (Noollo chagi).
9. Pre úspešný zásah musíme pripraviť správnu vzdialenosť a postavenie tela voči súperovi.V prípade, že je súper príliš otočený alebo vzdialený, musíme sa prispôsobiť.
10. Až na niekoľko výnimiek musí každý pohyb začínať spätným pohybom na získanie sily a rýchlosti.

Obranné techniky (BANG EAU GI)

Hlavným cieľom Taekwon-Da je sebaobrana. V literárnom význame Taekwon-Do znamená sebaobrana. Preto sa jej študenti učia. Aby mala sebaobrana efekt, musí ísť ruka v ruke s útočnými technikami. Obe tieto zložky musia byť dobre vyvážené.

Obrana sa delí na bloky a úhyby. Bloky je možné porovnať s úmyselnou obranou, zatiaľ čo úhyby s odložením akcie, ako učí vojenská taktika.

Základné princípy obrany:

1. Pri pohybe vpred alebo pri ústupe je telo napoly vytočené.
2. Postoj udržujeme pružný.
3. Byť v strehu a pri vhodnej príležitosti vykonať protiútok.