Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Regionálny technický seminár pre držiteľov technických stupňov – 1. kup – VI. dan, Nitra

V sobotu 23.3.2023 sa konal ďalší regionálny technický seminár Taekwon-Do v Nitre. Tentokrát bol venovaný držiteľom technických stupňov 1. kup až VI. dan. Zúčastnili sa ho taekwondisti z viacerých klubov Slovenska – Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Nové Zámky, Šaľa.

Hlavnou náplňou seminára bolo zdokonalovanie sa v rôznych pokročilejších kopoch, riadených bojoch – sambo matsogi, ibo matsogi, ilbo matsogi a v technických zostavách.

Seminár začal dôkladnou rozcvičkou, pri ktorej sme sa rozhoriali, ponaťahovali svaly a pripravili kĺby na rôzne variácie a kombinácie kopacích techník.  Následne sa veľká časť semináru venovala nácviku riadených bojov – vysvetlili sme si, ako sa má správne pri sambo matsogi namieravať vzdialenosť pred vykonaním útočných techník. Prešli sme si variácie sambo matsogi – jednocestnou a dvojcestnou metódou, a naozaj mnoho rôznych kombinácií, ktoré sme aplikovali v ibo matsogi a v dohovorenej a nedohovorenej verzii ilbo matsogi. Záver regionálneho semináru sa niesol v cvičení vyšších technických zostáv – prešli a skorigovali sme si techniky v zostavách od Sam-Il, až po Moon-Moo (zostavy na IV. a V. Dan).

Seminár bol pre taekwondistov obohacujúci, nakoľko sme si ujednotili metodiku nácviku riadených bojov a pevne veríme, že prijaté informácie zo seminára budú následne implementované aj do bežných klubových tréningov.

Podobné články

Najnovšie články

Partneri