Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Trénerský seminár v Banskej Bystrici

Dňa 15.9.2013 sa pod záštitou STA konal trénerský seminár v Banskej Bystrici. Seminár bol určený pre cvičencov od 2-kupu (červený pás) a vyššie. Začiatok seminára bol plánovaný na 9:00 hod. V do obednej časti seminára sa preberali technické zostavy (tuly) a techniky, ktoré sa v daných tuloch vyskytujú. Kvôli detailnejšiemu vysvetľovaniu techník sa stihli precvičiť zostavy po Hwarang. Od 12:00-12:30 bola obedňajšia prestávka. Po obede sa konalo krátke zasadnutie rady STA. Bol prijatý návrh vytvoriť slovenský Taekwon Do reprezentačný tím, ktorý sa bude pripravovať na medzinárodné súťaže. Uskutočnenie je možné aj vďaka finančnému príspevku sponzora, ktorý ochotne a štedro zasponzoruje Náš reprezentačný tím. Za zodpovedného trénera reprezentačného tímu bol zvolený Peter Bocán. Prijal sa návrh na rozbehnutie ligových súťaži, ktoré pomôžu tak ako viac spriateliť kluby ako aj precvičovanie súťažných pravidiel v praxi … Ďalším bodom zasadnutia bolo menovanie Martina Surového za hlavného rozhodcu pre SR.

 

Poobedňajšia časť seminára bola zameraná na teóriu, ktorú bolo treba absolvovať pre úspešné zvládnutie testu na trénerský stupeň III. triedy. Tréner Ivan Kiko a Michal Vavro vysvetlili dôležitosť strečingu  na tréningu a spôsob správneho prevedenia strečingu, aby sa dostavil najvyšší želaný účinok a predišlo sa zbytočným zraneniam. Pokračovala Jana Leckéšiová, ktorá uviedla základné poznatky o zdravej výžive a výžive športovca. Teóriu o dejinách a princípoch TKD predniesol Martin Surový. Po teoretickej časti bol vykonaný test všetkými účastníkmi trénerského seminára. Časový limit bol stanovený na 30 minút. Po odovzdaní testu sa vyhlásil oficiálny záver seminára. Po ukončení seminára, všetci prejavili svoje nadšenie a spokojnosť s náplňou trénerského seminára.
Poďakovanie za vedenie a organizáciu trénerského seminára patrí  členom STA, ktorí zabezpečili bezproblémový priebeh tohto podujatia./J.L.

Podobné články

Najnovšie články

Partneri