Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Medzinárodný technický a inštruktorský seminár s prof. GM Hwang Ho Yongom

Medzinárodný technický a inštruktorský seminár s prof. GM Hwang Ho Yongom, IX.dan

(Vice-President and Chairman of Technical and Educational Committee ITF)

17.11.2017 – 19.11.2017 NITRA
Miesto: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
Organizátor: SLOVENSKÁ TAEKWON-DO ALIANCIA

Dňa 17.11.2017 o 09.00 hod. sa začal už dlho očakávaný medzinárodný seminár s prof. GM Hwang Ho Yongom, IX. dan. Bolo Nám cťou veľmajstra privítať na Slovensku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Medzinárodného semináru v Nitre sa zúčastnilo 22 cvičencov Taekwon-Do zo Slovenskej republiky, Maďarska a Českej republiky. Taktiež Nám bolo potešením privítať na technickom seminári z Českej republiky Martina Zámečníka VII. dan a z Maďarskej republiky Czeba Mihaly  VI. dan. Seminár sa začal teoretickou časťou, kde si všetci prešli základné princípy Taekwon- Do aj tajomstvo Taekwon-Do.

Následne po teórii nasledovala praktická časť a to vysvetlenie a ukážka GM Hwang Ho Yonga IX. dan. ako prevádzať niektoré pokročilé, ale aj základné techniky. Po precvičení a vysvetlení techník nasledovali Taekwon-Do zostavy (tul). Zostavy si všetci prešli spoločne niekoľko krát. Začínalo sa prvou Taekwon-Do zostavou Chong-ji a končilo prvý deň semináru zostavou Choong-Jang. Po seminári nasledovala pauza. Večer sa pokračovalo v luxusnom hoteli s názvom Hotel 11 inštruktorským kurzom, pre budúcich aj bývalých inštruktorov. Inštruktorský kurz viedol GM Hwan Ho Yong, ktorý všetkým odovzdal veľa dôležitých a zaujímavých informácií, pre budúce napredovanie Taekwon-Do na Slovensku.

Dňa 18.11.2017 o 09.00 hod. pokračoval medzinárodný technický seminár. Po rozcvičke sa pokračovalo v precvičovaní technických zostáv (tul). Ako prvú zostavu sme cvičili Juche a poslednou zostavou bola zostava na VI. dan . Po precvičení technických zostáv sa veľká časť semináru venovala riadenému boju sambo, ibo, ilbo matsogi. Tu GM Hwan Ho Yong vysvetlil dôležitosť nácvikov, využitie techník a ich prevedenie. Na záver polovici druhého dňa semináru sa precvičilo PNJAGU matsogi, kde sa kládol dôraz na časovanie (timing), vzdialenosť a dynamiku prevedených techník. Tak ako predošlí deň po technickom seminári Nás čakalo pokračovanie inštruktorského kurzu. Na záver kurzu sa konala skúška nových inštruktorov, ktorú všetci úspešne zvládli k čomu im gratulujeme. Po skúške sa všetci presunuli na večeru s veľmajstrom, kde mu bol odovzdaný dar spolu s veľkou vďakou za to, že prišiel na Slovensko Nám pomáhať rozvíjať kvalitné Taekwon-Do.

Dňa 19.11.2017 o 09.00 hod. začala príprava na technické skúšky DAN. Na tento deň sa už veľmi tešilo 5 cvičencom, ktorý sa nevedeli dočkať, kedy budú môcť predviesť všetko na čom tvrdo pracovali niekoľko rokov. Na technické skúšky DAN sa prihlásil Michal Ondro (1kup.), Miroslava Bartovičová (I.Dan), Slavomír Hátaš (III. Dan), Dominik Sawicki (III. Dan) a Ivan Kiko (IV. dan, medzinárodný inštruktor). Po vykonaní náročných technických skúšok Nám je cťou a potešením pogratulovať Ivanovi Kikovi k získaniu V. Dan, Slavomírovi Hátašovi a Dominikovi Sawickému k získaniu IV. dan + titul medzinárodný inštruktor, Miroslave Bartovičovej k získaniu II. Dan a Michalovi Ondrovi k získaniu I. dan. V neposlednom rade gratulujeme aj Michalo Vavrovi IV. dan k získaniu titulu medzinárodného inštruktora.

Na záver je potrebné vyjadriť Našu vďaku GM Hwan Ho Yongovi IX. Dan za cenné rady a veľa užitočných informácií, prezidentovi Ivanovi Kikovi V. dan za veľmi dobrú a kvalitnú organizáciu medzinárodného seminára a inštruktorského kurzu. Veríme, že nabudúce sa stretneme ešte vo väčšom množstve na ďalšom technickom seminári, aby sme stále skvalitňovali Taekwon-Do na Slovensku.

„taekwon“

Podobné články

Najnovšie články

Partneri