Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Seminár s majstrom Martinom Zámečníkom

Počas víkendu 26.-27.1.2019 nás na Slovensku navštívil majster z Českej republiky, Martin Zámečník VII. Dan. Seminár sa konal v priestoroch UKF v Nitre, ktorého sa zúčastnili cvičenci z klubov z celého Slovenska. Semináru sa mohli zúčastniť všetci cvičenci od 6. Kupu vyššie.

Seminár sa začal v sobotu 26.1.2019 o 15:30 hod. Začalo sa rozcvičkou a rôznymi koordinačnými cvičeniami na rozvoj rovnováhy, reakcie a priestorovej orientácie. Ďalej sa pokračovalo základnými technikami, ich nacvičovaním a využitím v konkrétnych zostavách. Prípadné nejasnosti v technikách, alebo otázky boli zodpovedané a predvedené, aby sme sa všetci zjednotili v ich prevedení a cvičili jednotne. Bolo precvičených niekoľko nižších zostáv pre nižšie technické stupne a neskôr sa precvičovali zostavy pre pokročilých. Prevedenie problematických techník si precvičili cvičenci vo dvojiciach, aby sme vedeli ich správne a reálne využitie. Na konci pohybovej časti semináru sa venovali rôznym technikám sebaobrany a ich správnemu prevedeniu. Po približne troch hodinách intenzívneho cvičenia sa všetci presunuli do priestorov konferenčnej miestnosti hotela, kde pokračoval seminár, no tento krát sa preberala podrobne teória Taekwon-Do. Vypočuli si o histórií Taekwon-Do, ale aj o podrobnom generálovom živote a jeho cvičencoch, či cvičencovi ktorý ako jediný dostali IX. Dan priamo od zakladateľa tohto krásneho bojového umenia.

Druhý deň semináru nedeľa 27.1.2019 sa začala o 9:00 hod.,  sa nadviazalo na predošlí deň a to  koordinačnými cvičeniami, ale aj v rôznych formách pretláčania. Následne si všetci prešli a vysvetlili rôzne druhy matsogi (boj) , ktorý si každý  precvičil. Ku koncu semináru boli predvedené  techniky zo sebaobrany, no tentokrát bol použitý pri útoku  nôž (cvičný nôž).

Po ukončení oficiálnej časti semináru si zúčastnený  vyskúšali ďalšie dve bojové umenia, ktorým sa Martin Zámečník VII. Dan venuje. Jednalo sa o Taekkyon, ktorému sa venoval aj sám generál a Hopae sool, ktoré taktiež pochádza z Kórei. Seminár bol plný užitočných informácií, ktoré napomôžu ďalšiemu napredovaniu Taekwon-Do na Slovensku. Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať majstrovi Martinovi Zámečníkovi VII.Dan za jeho účasť, prístup a cenné rady.

„taekwon“

Podobné články

Najnovšie články

Partneri