Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

4. regionálny seminár

Dňa 21.3.2015 sa konal v poradí už štvrtý regionálny technický seminár na Slovensku. Presunuli sme sa na východné Slovensko do Moldavy nad Bodvou. Ako je zvykom i tento seminár bol určený pre cvičencov od 10.kupu a vyššie. Seminár prebehol v doobedňajších hodinách a to od 9. do 12. hodiny. Zúčastnilo sa ho viac ako 65 cvičencov z klubov východného Slovenska. Na seminár prišli cvičenci z Moldavy nad Bodvou, Turne nad Bodvou, Hrhova a Košíc.

Seminár sa konal pod záštitou Slovenskej Taekwon-Do Aliancie. Seminár bol pod vedením medzinárodného inštruktora a prezidenta STA Ivana Kika IV. Dan. Hlavným cieľom tohto  seminára bola výučba a oprava kopov všetkých cvičencov východného Slovenska. Seminár sa skladal z dôkladnej rozcvičky a maximálneho rozohriatia.

Súčasťou rozohriatia bol intenzívny strečing, dynamické aeróbne cviky, silové cviky, rôzne druhy cvičení s vlastnou alebo partnerovou váhou. Celý zvyšok seminára bol venovaný dôkladnému študovaniu techniky nôh, základnému nácviku kopov, kopaniu základným kopom, kopov z otočky, kopov vo výskoku, rôznym kombináciám kopov  a ich aplikácie do samotnej praxe. Takmer totožný seminár sa konal na západnom Slovensku v meste Sereď.

Záverečná časť seminára sa venovala silovým cvičeniam, posilňovacím cvikom a ich vysvetleniu. Seminár sa niesol v príjemnom duchu a jeho prínos pre zúčastnených cvičencov bol veľmi prospešný. Týmto sa chceme poďakovať organizátorom z  Moldavského klubu za poskytnutie telocvične a navodenie veľmi priateľskej atmosféry.

DS

Podobné články

Najnovšie články

Partneri