Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

60. výročie vzniku Taekwon-Do

11.4.2015 sme oslavovali veľmi významný deň vo svete Taekwon-Do. Presne pred 60 rokmi sa na podnet generála Choia, 11. apríla zišiel výbor zostavený z historikov, majstrov bojových umení, športových a kultúrnych osobností a vládnucich prominentov, aby schválili oficiálny názov pre nové bojové umenie a uznali mu národný status.

Na návrh samotného tvorcu mu bol oficiálne schválený názov Taekwon-Do. Deň 11. apríl roku 1955, vošiel do dejín sveta ako deň zrodenia nového bojového umenia. V priebehu roku 1955, rozšíril cieľavedomý generál Taekwon-Do na univerzity a armádne centrá v celej Kórei. Jedným z hlavných stredísk nového umenia sa stal 3. vojenský okruh v Tae Jon.

Generál Choi Hong Hi:
„Na duchovnej úrovni je Taekwon-Do odvodené od tradičných etnických a morálnych zásad Orientu a samozrejme od mojej osobnej filozofie.
Pri tejto príležitosti som obnovil svoje rozhodnutie nechať moje osobné dedičstvo svetu vo forme Taekwon-do a formuloval som nasledujúce základné myšlienky Taekwon-do:
1) Rozvojom priameho ducha a silného tela, si osvojíme sebadôveru stáť vždy na strane spravodlivosti;
2) Spojíme sa so všetkými ľuďmi v spoločnom bratstve bez ohľadu na náboženstvo, rasu, národné alebo ideologické hranice;
3) Obetujeme sa pre vytvorenie mierumilovnej ľudskej spoločnosti, v ktorej prevažuje spravodlivosť, morálka, dôvera a humanizmus.“ (Generál Choi Hong Hi, Encyklopédia Taekwon-Do I.T.F.)
DS

Podobné články

Najnovšie články

Partneri