Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Dohoda medzi ITF a WTF – PROTOKOL O DOHODE

Vzhľadom na to, že sú korene Taekwon-Do (TKD) jedinečné a že všetky Taekwon-Do organizácie sú nejakým spôsobom neoddeliteľné, Svetová Taekwon-Do Federácia (WTF) a Medzinárodná Taekwon-Do Federácia (ITF) predložili dohodu ohľadom nasledovných zásad:
1. WTF a ITF sa uznávajú a rešpektujú medzi sebou ako medzinárodné organizácie TKD-a a v dobrej viere poskytujú spoluprácu a spoločné úsilie pre nastávajúci vývoj a prosperitu TKD-a vo svete zahrňujúc účasť na Olympiáde.
2. Kvôli spoločným záujmom a lepšiemu zjednoteniu, WTF a ITF povolia súťažiacim a účastníkom v rámci ich príslušných federácií aby sa vzájomne zúčastňovali na súťažiach a majstrovstvách, na základe pravidiel hosťujúcej federácii.
3. WTF a ITF budú sa snažiť získať účasť ITF cvičencov na Olympiáde v Riu 2016. roku
4. WTF a ITF vytvoria vlastný TKD demonštračný tím pozostávajúci z cvičencov rôznych národností a usporiadajú aktívnu ukážku TKD-a vo svete na ich medzinárodnom turné, zahrňujúc aj Severnú a Južnú Kóreu, matku TKD-a podľa časového rozvrhu a platnosti okolností.

Podobné články

Najnovšie články

Partneri