Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Rozhodcovský kurz 2014

Po prázdninách zorganizovala STA rozhodcovské školenie, ktoré sa konalo v mestách Nitra a Turňa nad Bodvou. Školenie v Nitre sa konalo dňa 20.9. 2014 a zúčastnilo sa ho 16 adeptov na rozhodcovskú triedu C – národný rozhodca. Na východe sa zúčastnilo 15 budúcich národných rozhodcov. Na školení sa preberali rôzne modelové situácie, ktoré viedli k zlepšeniu rozhodcovských schopností a k pochopeniu problematiky rôznych disciplín.

Na konci školenia sa konal test, ktorý preveril nadobudnuté vedomosti. S radosťou oznamujeme, že školenie zvládli úspešne všetci adepti a na Slovensku pribudlo 31 vyškolených rozhodcov triedy C – národný rozhodca.

Zväčšovanie počtu kvalifikovaných rozhodcov v budúcnosti určite skvalitní a urýchli priebeh našich súťaží a taktiež odstráni problém nedostatku slovenských rozhodcov na zahraničných súťažiach. Všetkým novým rozhodcom samozrejme gratulujeme a prajeme veľa správnych rozhodcovských rozhodnutí.

Podobné články

Najnovšie články

Partneri