Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Regionálny seminár Západ 28.10.2017

V sobotu 28.októbra 2017 sa od 9:00 do 12:00 hod. v Nových Zámkoch konal regionálny seminár, určený pre cvičencov trénujúcich na západnom Slovensku. Technické a obsahové zameranie semináru bolo určené hlavne pre cvičencov s technickým stupňom kup. Záujem zo strany Taekwon-Do cvičencov bol veľmi potešujúci, prišli ako nižšie technické stupne tak aj vysoké technické stupne. Úvodné slová cvičencom adresoval Michal Vavro IV.Dan, ktorý spolu s Karolom Molnárom V. Dan, seminár viedli. Medzi prítomnými bol samozrejme aj prezident STA Ivan Kiko IV. Dan, ktorý na priebeh celého športového stretnutia dohliadal.

Prvá časť vedená Michalom Vavrom bola kondičného, zahrievacieho a strečingového zamerania, aby sa mohlo prejsť k druhej, a to k technickej časti tréningu. Dôraz bol kladený hlavne na základné údery, bloky, kopy a postoje.

Po dôkladnom precvičení základných techník boli cvičenci rozdelení do viacerých skupín podľa ich technických stupňov. V jednotlivých skupinách precvičovali tuly (zostavy), ktoré sú pre nich dôležité na budúce technické skúšky. Na záver Karol Molnár vysvetlil správne prevedenie trojkrokového a dvojkrokového riadeného boja. Cvičenci si vo dvojiciach jednotlivé bojové kombinácie prešli. Na záver ďakujeme usporiadateľom a pravdaže inštruktorom, ktorý svojou usilovnou prácou zvyšujú kvalitu Taekwon-Do.

 

Podobné články

Najnovšie články

Partneri