Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Sústredenie 2016

Prvý deň slovenského celoslovenského sústredenia „Slovenskej Taekwon-Do Aliancie“ začal ako už tradične býva rannou rozcvičkou o 7:00, kde sa účastníci sústredenia už zrána poriadne zahriali. Po rozcvičke sa už všetci tešili na raňajky ale aj odpočinok pred prvým tréningom. Prvý tréning viedol medzinárodný inštruktor Peter Šindler (IV. Dan). Tréning bol zameraný na základne techniky , ktoré boli precvičované netradičným spôsobom so zameraním na posilňovanie dôležitých svalových partií, ktoré bežne sa málo využívajú. Po obede a ďalšom, bohužiaľ krátkemu odpočinku sa konal druhý tréning vedený pánom Šindlerom. Tréning sa konal vonku na ihrisku v športovom areáli.

Tréning bol zameraný na precvičenie základných kopov, ich kombinácií a systému riadeného boja formou trojkrokového sparringu. Po večeri sa nám na treťom tréningu venoval prezident STA pán Ivan Kiko (IV. Dan). Tréning začal základnými sparringovými kombináciami nôh a rúk pričom bol kladený dôraz na koordináciu jednotlivých po sebe idúcich techník. Druhú polovicu tréningu sme strávili „príjemným“ kolieskom, zameraným na precvičenie a posilnenie celého tela. Na zhruba 40 stanovištiach sme po 10 sekúnd striedavo praktizovali rôzne posilňovacie cvičenia.

Druhý deň sústredenia sa niesol miernou únavou s prvkami stuhnutia svalov väčšiny cvičencov. Ranná rozcvička číslo 2 sa prebehla podobne ako minulý deň, plus sa pridalo viac strečingu. Veľa žiakov privítalo túto zmenu, ktorá im zlepšila celkovú ohybnosť. Po raňajkách a tzv. leňošení sa prezident Kiko predviedol krásnym technicky zameraným tréningom pre všetky technické stupne. Keďže počasie nám tento deň neprialo, vybrali sme sa namiesto druhého tréningu na termálne kúpalisko do Liptovského Jána. Všetci sme boli veľmi nadšený a krásne sme si odpočinuli. Cesta späť prebehla v poriadku a na našej ubytovni nás onedlho čakala výborná večera. Na večernom tréningu prezident Kiko rozdelil žiakov podľa jednotlivých technických stupňov a každý jeden tréner učil a pripravoval žiakov na technické skúšky, ktoré budú na konci sústredenia. Oba dnešné tréningy sa končili samostatným tréningom pre majstrovské technické stupne „Dan“, kde si tréneri zopakovali jednotlivo vyššie zostavy (od Hwa-rang) a zjednotili si techniky. Zjednotenie techník slúži predovšetkým na správnu výučbu po celom Slovensku rovnako. Druhý deň nášho sústredenia je za nami a my sa tešíme čo si vedenie STA pre nás pripravilo zajtra.

Tretí deň nášho celoslovenského sústredenia je úspešne za nami. Rozcvička tento deň nabrala poriadne na obrátkach oproti ostaným dňom. Po skvelej rozcvičke sme sa úspešne pustili do výdatných raňajok. Prvý tréning dňa bol venovaný predovšetkým príprave na technické skúšky a základné techniky všetkých potrebných tulov (zostáv). Po obede sme spoločne vyrazili na túru k najbližšiemu salašu. Na salaši si naši žiaci vyskúšali dobroty Liptova v podobe niekoľkých druhov syrov a rôznych tradičných nápojov ako napríklad žinčica. Všetkým sa výlet páčil a spoločne sme si zatrénovali prvé dva tuly na krásnej lúke v okolí salaša. Nasledovala sladká večera v podobe parených buchiet a prvý tréning so srbským majstrom Nenadom Vrekićom (VII. Dan). Majster celý tréning venoval sebaobrane. Nácviku jednotlivých sebaobranných techník a ich aplikáciám. Po večernom tréningu začala opekačka, na ktorú sa všetci veľmi tešili.

Štvrtý deň sústredenia sa niesol v oddýchnutom duchu. Rozcvička dnes bola našim žiakom odpustená a všetci si teda viac pospali a odpočinuli. Všetci sme sa stretli pri raňajkách a autogramiáde majstra Vrekića. Prvý štvrtkový tréning majster Vrekić poňal trénovaním základných techník, základným sparingovým kombináciám a posilňovaniu celého tela. Nasledoval zaslúžený oddych s obedom, po ktorom sa konal rozhodcovský kurz. Po prvej časti kurzu sa konal tréning s medzinárodným inštruktorom Šindlerom, ktorý sa venoval dlhému a dôkladnému rozohriatiu tela, základným znalostiam športového boja a rôznym druhom sparingom (súbojom) ako napríklad: sparing len rukami, sparing spojený s vyčlenenými kopmi a sparingom vo dvojiciach kde sa ostatný žiaci učili praktizovaniu rozhodcovských pravidiel a bodovým ohodnoteniam. Počas tréningu s inštruktorom Šindlerom sa konal súbežne tréning aj nižších technických stupňov s prezidentom Kikom vonku v prírode. Večerný tréning mal opäť na starosti majster Vrekić. Z minulého sebaobranného tréningu sa trénovali nové sebaobranné techniky a kombinácie. Posledná časť tréningu sa venovala len vysokým technickým stupňom, kde sa učili nebezpečné techniky.

Piaty deň sústredenia sa niesol opäť v odpočinkovom duchu. Ranná rozcvička nám bola opäť odpustená. Po raňajkách sa konal doobedňajší tréning pod vedením inštruktora Šindlera. Ten s nami posledný krát prešiel nové sparingové kombinácie a neskôr sme sa s ním venovali i samotnému sparingu (súbojom). Na konci tréningu sme sa všetci s inštruktorom rozlúčili a spravili si spoločnú fotku. Týmto sa mu chceme v mene všetkých zúčastnených žiakov a trénerov poďakovať. Po výdatnom obede sa konal záverečný rozhodcovský test pod vedením hlavného rozhodcu STA Dominika Sawickeho. Skúškou prešlo 9 uchádzačov a tým sa stali novými rozhodcami pre Slovenskú Taekwon-Do Alianciu. Gratulujeme im a držíme im palce pri ich prvom nasadení na súťaži. Obom samozrejme srdečne gratulujeme. Poobedný tréning bol zameraný na zopakovanie si a záverečné preskúšanie vedomostí žiakov na technické skúšky. Tréning bol pod vedením Majstra Nenada Vrekića a pomáhali mu všetci inštruktori STA. Po tréningu sa konali technické skúšky na technický stupeň „Dan“. Skúšku absolvoval a úspešne zložil Phdr. Michal Vavro, ktorý získal technický stupeň IV. Dan. Pánovi Vavrovi taktiež srdečne gratulujeme. Na záver dňa nás čakalo výborne prasiatko a iné dobroty. Vo večerných hodinách sa konala diskotéka a zábava. Všetci sa náramne zabávali.

Tak a je to tu. Šiesty, resp. posledný deň sústredenia. Každý žiak sa teší na technické skúšky a pociťuje strach či nervozitu, ako práve on dokáže presvedčiť porotu o tom, že si vyšší technický stupeň naozaj zaslúži. Samozrejme nebudeme prebiehať a vrátime sa o kúsok naspäť. Je tu krásne sobotňajšie ráno, ktoré sa nesie v duchu únavy a vyčerpania po celotýždňovom tvrdom trénovaní a taktiež únavy z diskotéky, ktorá trvala pomerne dlhšie. Žiaci sú nervózni a neistí, inštruktori naopak unavení a plní očakávaní, ako práve ich žiaci obstoja v skúške na vyšší technický stupeň. Po posledných raňajkách sa všetci zodpovedne pobalili a išli do telocvične. Atmosféra hustne a všetci si ozlomkrky opakujú nielen techniky, ale i teóriu, ktorá je nevyhnutná pre úspešné dokončenie skúšok. Technické skúšky začínajú a po odriekaní sľubu a poklonení porote, sú rad za radom zvolávaní k skúšobnej komisii, ktorá skúša všetky vopred zvolené parametre a cviky. Žiaci nastupujú od 10. Kupu (biely pás) až po 2. Kup (červený pás) ku komisii. Po namáhavom a vyčerpávajúcom skúšaní komisia uznala, aby vyšší technický stupeň získal každý zúčastnený žiak. Po odovzdaní certifikátov majster Vrekić poďakoval spoločne s celou komisiou všetkým prítomným za skvelé zážitky a krásne strávené chvíle na úžasnom celoslovenskom letnom sústredení Slovenskej Taekwon-Do Aliancie. Nakoniec by som i ja, autor denníčku tohtoročného sústredenia, rád poďakoval všetkým žiakom za skvelé výkony, rodičom a ostatným členom za pomoc pri zorganizovaní a odvoze detí a dospelých, všetkým inštruktorom a samozrejme medzinárodnému inštruktorovi Šindlerovi, majstrovi Vrekićovi a prezidentovi Kikovy za úžasné tréningy a skvelú atmosféru. Každý, kto sa čo i len troškou podieľal na zorganizovaní niečoho tak úžasného ako bolo tohoročné sústredenie. Dovolím si tvrdiť, že kto nebol, môže skutočne ľutovať. Bolo proste „dokonalo“.

Dovidenia a vidíme sa o rok.
S pozdravom,

Viceprezident STA a autor denníku Dominik Sawicki

Podobné články

Najnovšie články

Partneri