Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Taekwon-Do sústredenie 2017

Priatelia, tohtoročný letný kemp v Bobrovci bol úspešne ukončený. Zúčastnilo sa ho viac ako 80 cvičencov z klubov zo Slovenska a zahraničia. Tréningy boli náročné, prepracované do najmenších detailov. Tréningy sa konali ako sme zvyknutí trikrát do dňa, plus sa každé ráno sa začínalo rozcvičkou. Tréningy boli rozdelené tak, aby každý zvládol náročnosť cvikov počas celého týždňa bez zranenia, čo sa aj splnilo. Počas sparingových tréningov sa vo väčšej miere tréning zameriaval na kontra techniky, výbušnosť a dynamiku pri boji. Pri technicky zameraných tréningoch sa prihliadalo na zjednotenie techník, opravu chýb a prípravu na technické skúšky.

 

Tréningy sebaobrany mal na starosti majster Nenad Vrekić VII.dan, ktorý aj tento rok predviedol nemalý počet spôsobov sebaobrany, pričom presne vysvetlil účinnosti techník a ich možný následok pri reálnom boji. Okrem sebaobrany proti útočníkovi bez zbrane predviedol sebaobranu proti nožu a krátkej guľovej zbrani. Na záver letného kempu bola tradičná diskotéka s pečeným prasiatkom. Posledný deň sa konalo plánované „páskovanie“, pri ktorom každý úspešne zvládol technické skúšky na kup aj na dan. Veríme, že všetkým zúčastneným sa páčilo a o rok sa opäť stretneme v Bobrovci v ešte väčšom počte ako tento rok.

Vďaka za skvelé tréningy patrí Ivanovi Kikovi IV. dan, Matejovi Vlčejovi I. dan a v neposlednom rade aj Karolovi Molnárovi V. dan. Samozrejme ďakujeme asistentom trénerov, ktorí pomáhali pri tréningoch.

„taekwon“

 

Podobné články

Najnovšie články

Partneri