Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Technické skúšky v Seredi

Dňa 5.4.2014 sa v Seredi na základnej škole Komenského uskutočnili technické skúšky na technický stupeň „Kup“. Celkový počet účastníkov skúšok bol 8 žiakov, z toho 7 bielych pásov a jeden modrý pás. Skúšobná komisia bola tvorená 2 členmi. Prvým skúšajúcim bol prezident STA- Bc. Ivan Kiko a druhým bol vedúci technického oddelenia- Ing. Martin Surový.

Skúšky trvali približne hodinu a prebehli v dobrom duchu. Všetci zúčastnený úspešné absolvovali skúšky a na prípadne chyby a nepresnosti v technikách boli upozornený a opravený. Za hladký priebeh by sme chceli poďakovať pánovi Jurajovi Duřačkovi a hlavnému trénerovi klubu Hong Ryong Sereď Miňovi Rajskému.

Všetkým čo sa zúčastnili týchto skúšok prajeme veľa ďalších úspechov a odhodlania pri zdolávaní budúcich cieľov.
Dominik Sawicki

Podobné články

Najnovšie články

Partneri