Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Technické skúšky v Trnave a Moldave nad Bodvou

V dňoch 8. a 15. 2. 2014 sa uskutočnili prvé technické skúšky STA v roku 2014. Páskovania sa zúčastnilo množstvo žiakov, ktorí chceli otestovať svoje nadobudnuté zručnosti a pretaviť ich v úspech v podobe pridelenia vyššieho technického stupňa. Na páskovaní sa predviedlo viac ako 80 žiakov a väčšina preukázala, že sa počas celého roka pripravovali veľmi poctivo.

Priebeh oboch skúškových seminárov, či už v Trnave alebo v Moldave n. Bodvou, bol podobný – najskôr spoločný tréning, rozdelenie do skupín podľa technických stupňov, preopakovanie potrebných techník a nakoniec samotné skúšky. Aj keď bola väčšina žiakov trochu nervózna, o jeden technický stupeň postúpili všetci. Po oznámení výsledkov podľa bodovacieho systému komisia všetkým poďakovala za účasť a popriala veľa úspechov do Taekwon-Do života. Po páskovaní však samozrejme treba ešte viac pridať a posúvať sa krok za krokom vyššie. Touto cestou by sme chceli ešte raz všetkým zúčastneným zagratulovať k úspešným skúškam a popriať, aby sme sa pri ďalšom páskovaní stretli pri podobnom počte a skvelej nálade.

Fotogaléria

Podobné články

Najnovšie články

Partneri