Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Taekwon-Do Open Games, (Letter from ITF HQs)

A Taekwon-Do Open Games were held at the Cutural House in Sered, Slovakia. The event was sponsored by the City Administration and organized by the Slovakia ITF Alliance headed by Mr. Ivan Kiko. ITF HQs were represented at the event by Prof. Kim Sung Hwan, ITF Secretary General and Mr. Kim Chol Gyu, ITF director […]

Taekwon-Do Open Games, (Letter from ITF HQs)

A Taekwon-Do Open Games were held at the Cutural House in Sered, Slovakia. The event was sponsored by the City Administration and organized by the Slovakia ITF Alliance headed by Mr. Ivan Kiko. ITF HQs were represented at the event by Prof. Kim Sung Hwan, ITF Secretary General and Mr. Kim Chol Gyu, ITF director […]

Liga 3. kolo 2016 & Liga 1.kolo 2017

Dňa 18.2.2017 (sobota) v meste Sereď sa konalo finálne kolo a zároveň aj prvé riadne kolo Ligy pre talentovanú mládež. Táto súťaž bola vytvorená hlavne pre zdokonaľovanie svojich schopností či už ako súťažiacich, alebo ako rozhodcov. Novinkou tohto kola Ligy bolo aj to, že k nám zavítal jeden klub z Českej republiky a tiež sa pripojili Taekwon-Do kluby […]

2. kolo Liga pre talentovanú mládež

Dňa 12.11.2016 sa v meste Sereď konalo „2. Kolo ligy pre talentovanú mládež v Taekwon-Do I.T.F. Liga pre talentovanú mládež v Taekwon-Do I.T.F. je projekt venovaný rozvoju a podpore detí a mládeže v Taekwon-do, pre ich zdravý životný štýl a zdravý pohyb. Súťaž bola  zorganizovaná pod záštitou Slovenskej Taekwon-Do Aliancie. Na súťaži sa predviedlo viac […]

Technické skúšky v Seredi

Dňa 5.4.2014 sa v Seredi na základnej škole Komenského uskutočnili technické skúšky na technický stupeň „Kup“. Celkový počet účastníkov skúšok bol 8 žiakov, z toho 7 bielych pásov a jeden modrý pás. Skúšobná komisia bola tvorená 2 členmi. Prvým skúšajúcim bol prezident STA- Bc. Ivan Kiko a druhým bol vedúci technického oddelenia- Ing. Martin Surový. […]