Vyhľadať

Slovenská Taekwon-Do Aliancia

Regionálny seminár v Trnave spojený s technickými skúškami

Dňa 31.10.2015 sa konal regionálny technický seminár v Trnave pre členov „STA“. Seminár sa konal od 9:00 do 12:00 hodiny. Od 12:00 do 13:30 sa konali skúšky na technický stupeň „Kup“. Semináru sa zúčastnilo približne 45 žiakov z klubov západného Slovenska. Presnejšie z Nitry, Nových Zámkov, Seredi, Prievidze, Trnavy a Kolíňan. Na seminári boli vysvetlené jednotlivé techniky […]

Technické skúšky v Trnave a Moldave nad Bodvou

V dňoch 8. a 15. 2. 2014 sa uskutočnili prvé technické skúšky STA v roku 2014. Páskovania sa zúčastnilo množstvo žiakov, ktorí chceli otestovať svoje nadobudnuté zručnosti a pretaviť ich v úspech v podobe pridelenia vyššieho technického stupňa. Na páskovaní sa predviedlo viac ako 80 žiakov a väčšina preukázala, že sa počas celého roka pripravovali […]